Zakres prowadzonego leczenia operacyjnego:

a. Leczenie wad wrodzonych stawu biodrowego u niemowląt, dzieci i w wieku dorastania.
b. Leczenie wad wrodzonych stóp - wrodzona stopa końsko-szpotawa, wrodzona stopa płasko-koślawa, wrodzona stopa przywiedziona, wady palców, rozszczep stopy, kostki dodatkowe, paluchy koślawe młodocianych, oraz inne wady stóp.
c. Leczenie wad wrodzonych kończyny dolnej i górnej - niedorozwoje , skrócenia, deformacje osiowe.
d. Leczenie deformacji pozapalnych kończyn i stawów.
e. Leczenie deformacji neurogennych ( porażenie wiotkie i spastyczne kończyn dolnych i górnych).
f. Leczenie zmian guzopodobnych kości i jałowych martwic.
g. Leczenie operacyjne wad wrodzonych ręki (palcozrost, zdwojenia palców, palce dodatkowe ).
h. Leczenie nabytych, pourazowych schorzeń narządu ruchu np. nawrotowych zwichnięć rzepki, stóp płasko-koślawych, cieśni kanału nadgarstka, cieśni nerwu łokciowego, pourazowa niestabilność stawu skokowego.
i. Leczenie nabytych deformacji palców stopy: paluchy koślawe, palce szponiaste, palce młotowate, gangliony.
j. Leczenie deformacji, przykurczów powstających w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego.
k. Leczenie operacyjne urazów i ich skutków (złamania kości długich, zwichnięć, urazów stawów i tkanek miękkich).

1. Leczenie operacyjne prowadzimy u dzieci i dorosłych.

2. Zabiegi są planowe po kwalifikacji i ocenie ryzyka przez lekarza wykonującego zabieg operacyjny.

3. W przypadku znieczulenia ogólnego pacjent podlega ocenie i kwalifikacji anestezjologicznej.

4. Leczenie jest prowadzone w warunkach szpitalnych dostosowanych do charakteru zabiegu i spełniających niezbędne przewidziane przepisami standardy.
1. Pacjent (dziecko) musi być zdrowy przed planowanym zabiegiem operacyjnym – minimum 3 tygodnie od zakończenia leczenia infekcji.

2. Należy wykonać u pacjenta podstawowe badania krwi: morfologia + płytki krwi, APTT, HCV, antygen HBS (w ciągu 2 tygodni przed zabiegiem).

3. Wymagane jest zaświadczenie od lekarza POZ (rodzinny, pediatra) o braku przeciwwskazań do leczenia operacyjnego.
A. Specyfika i cel zabiegu:
Zabieg polega na miejscowym podaniu w iniekcji leku enzymatycznego Xiapex w zgrubienia w obrębie rozcięgna dłoniowego przykurczającego V, IV, III palec w sposób typowy dla choroby Dupuytrena. Lek enzymatyczny Xiapex zawierający kolegenazę rozpuszcza kolagen będący czynnikiem przykurczu. Po 24 godzinach od iniekcji konieczna jest redresja wykonana w znieczuleniu miejscowym, która ma za zadanie doprowadzić do korekcji przykurczu w tym zakresie, który wynika z choroby Dupuytrena – przykurcze stawów MIP i PIP oraz zbliznowacenia skóry wymagają działania rehabilitacyjnego przynoszącego efekty w dalszej perspektywie.

B. Ryzyko:
Zabieg jest techniką bezoperacyjną, jednakże może wiązać się z ryzykiem wystąpienia krwawienia, krwiaka, bliznowacenia skóry w okolicy podania leku oraz innych typowych powikłań.

C. Znieczulenie:
W czasie wykonywania zabiegu można stosować znieczulenie przewodowe lub miejscowe.